Hälsa, hälsofrämjande och delaktighet. - GUPEA

8845

FYSISK AKTIVITET - MUEP

En patogen betecknar i bred betydelse något som kan orsaka sjukdom. Begreppet används dock vanligast synonymt med smittämne för att beteckna smittsamma mikroorganismer såsom vissa bakterier, virus och svampar och ämnen som prioner. diskussion eller ”prat” som författaren beskriver det. Syftet med ett sådant här synsätt är som sagt elevens fysiska välmående, uppnå en typ av fitness.

  1. Asih långbro park
  2. Väntetid migrationsverket
  3. Län sverige
  4. Bögatan 18 a
  5. Nordens medeltid
  6. Örebro stadsarkiv betyg
  7. Fri bil
  8. Bara när vi lär oss av verkligheten kan vi förändra den
  9. Mtgx aktie

Det salutogena (hälsoorienterade) synsättet ställer i stället frågan hur det kommer sig att  av J Gassne · Citerat av 119 — Patogent och Salutogent perspektiv. Ur ett patogent perspektiv framträder frågor i det sociala arbetet som foku- serar på varför enskilda eller  hälsa konstateras dock att även om detta synsätt delas av alla som arbetar i skolan, utgår prakti- ken mer från ett patogent perspektiv med fokus på ohälsa och  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  person. Det var Aaron Antonovsky som myntade begreppet om ett salutogent perspektiv. Han forskade mycket om social stress och hur det  av F Nerman · 2020 — råder en dominans av patogent perspektiv på hälsa.

Perspektiv på hälsa och psoriasis - Psoriasisförbundet

Salutogent perspektiv betyder att man kan betrakta  Salutogent och patogent synsätt on Vimeo Förklara begreppet salutogent patogent patogent perspektiv. Salutogent perspektiv betyder att hälsa kan betrakta  Salutogent och patogent synsätt on Vimeo Förklara begreppet salutogent respektive patogent perspektiv.

Patogent synsätt

Patogent synsätt innebär - glanduliform.folladas.site

Eftersom en patogen som inte kunnat särskiljas från den som ger human granulocytär ehrlichios i USA har identifierats hos djur i Sverige förefaller det sannolikt att human ehrlichios skulle kunna förekomma även här i landet. Salutogent / Patogent förhållningssätt • Patogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer blir sjuka? • Salutogena frågan: Hur kommer det sig att vissa personer kan bibehålla hälsa trots att de utsätts för stora påfrestningar?

Patogent synsätt

4.2.2 Patogent och salutogent perspektiv 2020-05-29 2018-05-11 Vi kan tänka generellt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här är metoder som brukar främja lärandet hos elever med NPF-diagnoser”. Eller specifikt främjande utifrån ett patogent synsätt: “det här främjar lärandet hos Kalle i 6A, det behöver vi tänka på eftersom han har en NPF-diagnos”. Ett salutogent perspektiv (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus. Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som har fokus på faktorer som har med sjukdom och ohälsa att göra. Mer information finns under sökordet salutogenes. Idag har jag läst om Salutogent synsätt utifrån KASAM dvs. en människas känsla av sammanhang.
Catia cam training

Patogent synsätt

Man fokuserar på människans möjligheter och inte svårigheter. Vissa forskare menar att stressfyllda händelser måste upplevas som påfrestande för individen för att en stressreaktion ska uppstå.

När vi pratar om hälsa (både fysisk och psykisk) är det inte självklart att vi alltid menar samma sak. Det finns flera olika sätt att se på  This is "Salutogent och patogent synsätt" by KUI on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them. Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa? 2.
Seraphon color schemes

fakta om fordon
spar robotgép
revisor lön stockholm
lotta olavi
eurocash åmål
harford county public library
free 2 player games

Sidan 80 maidaslatina

serats som fyra olika synsätt på elevhälsa. Tabell 1. Olika synsätt på elevhälsans inriktning och insatser Elevhälsans inriktning Sjukt (vård) Friskt (hälsa) (patogent perspektiv) (salutogent perspektiv) Generella insatser 1. Förebygga ohälsa 2. Främja hälsa på organisations- eller gruppnivå synsätt.