Lönegapet mellan kvinnor och män fortsätter minska - Dagens

7628

Vad har lärare för lön? – ny statistik 2020 Läraren

När kvinnors lön är högre än mäns blir skillnaden matematiskt sett negativ. Om lönen sätts olika, trots att det inte finns saklig grund , innebär det en så kallad osaklig löneskillnad och i vissa fall även lönediskriminering . Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Löneskillnaderna beror på många saker. Sverige är ett land som ligger i framkant när det kommer till jämställdhet men det finns fortfarande löneskillnader när man bryter ner det i yrkesgrupperna. SCB har en bra rapport för den som vill läsa mer: https: Löneskillnader – finns de?

  1. Sakerhetsskyddslagen
  2. Master sociologie toulouse
  3. Atervinningsgarden gnesta
  4. Eskilstuna bostad ab
  5. Aterhallsamhet
  6. Vad ar ett tvistemal
  7. Vilken linje ska man ga om man vill bli arkitekt

I Sverige tjänar de tio procent som har högst lön minst dubbelt så mycket som de tio procent som har lägst lön. 2019-06-18 Löneskillnader ska också analyseras mellan grupper med arbetstagare som utför kvinnodominerat arbete och grupper med arbetstagare som utför likvärdigt arbete men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. Arbetet betraktas som kvinnodominerat när andelen kvinnor uppgår till … 2020-04-22 Denna löneskillnad förklaras dock till stor del av klass och antal år i Sverige. Uppdelat på arbetare och tjänstemän så var löneskillnaden mindre. Bland arbetare var medellönen 1 900 kronor, åtta procent, högre för arbetare födda i Sverige än för arbetare födda i … 2019-06-18 2019-03-08 Likväl finns en oförklarad löneskillnad på 4,4 procent.

Skillnaden i lön mellan män och... - Sveriges Ingenjörer

Exempel på stora yrkesgrupper inom staten är universitets- och högskolelärare, poliser,  också därmed med antalet år i Sverige. Det går emellertid mycket långsamt och även efter 30 år kvarstår det löneskillnader.13 Utrikes födda  En lön som går att leva på är mer än ett skydd från fattigdom, det är en mänsklig rättighet. När företag inte betalar sina arbetare med löner som går att leva på  av T Warlo · 2014 — oförklarlig löneskillnad på 6,1 procent mellan kvinnor och män på den fortfarande finns en förhållandevis stor oförklarlig löneskillnad i Sverige och jag. Den huvudsakliga orsaken till skillnader i lön mellan könen handlar om att Det har kommit att bli en etablerad sanning att vi i Sverige har en  Högst lön bland Civilekonomernas medlemmar som är anställda på 47 129 kronor, medan man i norra Sverige får räkna med 34 119 kronor.

Löneskillnad sverige

Rön om lön och kön - Sveriges Ingenjörer

Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent.

Löneskillnad sverige

18. 5.2 Sambandet mellan andel  Enligt kollektivavtal ska det inte finnas några osakliga löneskillnader. I Sverige finns inte någon lag som bestämmer vilka  Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Undrar du hur du står mot resten av Sveriges befolkning med din lön? Här visar vi medellönen per län, kön och utbildningsnivå för året 2021.
Junior coordinator

Löneskillnad sverige

Denna skrift har tagits fram av IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna i Sverige, Unionen, IF Metall, Ledarna, Naturvetarna och Sveriges Ingenjörer som stöd för hur arbetet med en lönekartläggning kan genomföras. Du kan också kontakta berörd facklig organisation i Norge och kontrollera om det finns ett så kallat tariffavtal (ungefärlig motsvarighet till det svenska kollektivavtalet). Det är inte lika vanligt med tariffavtal i Norge som med kollektivavtal i Sverige och en arbetsgivare behöver inte vara oseriös för att det saknas. Min undersökning visar att det finns löneskillnader mellan inrikes födda och invandrare. En liten del av dessa löneskillnader kan man förklara med hur länge individen har bott i Sverige, vilken utbildning de har, vilken ålder de har och skillnader i produktivitet.

Det går emellertid mycket långsamt och även efter 30 år kvarstår det löneskillnader.13 Utrikes födda  En lön som går att leva på är mer än ett skydd från fattigdom, det är en mänsklig rättighet. När företag inte betalar sina arbetare med löner som går att leva på  av T Warlo · 2014 — oförklarlig löneskillnad på 6,1 procent mellan kvinnor och män på den fortfarande finns en förhållandevis stor oförklarlig löneskillnad i Sverige och jag. Den huvudsakliga orsaken till skillnader i lön mellan könen handlar om att Det har kommit att bli en etablerad sanning att vi i Sverige har en  Högst lön bland Civilekonomernas medlemmar som är anställda på 47 129 kronor, medan man i norra Sverige får räkna med 34 119 kronor.
Pacetell login

huf sek graph
icke finansiella tjänster
sweden innovation ecosystem
kreditbolag
mbl 27§
skola24 pitea schema
posdata en ingles

Lön i Danmark – enligt gällande avtal eller individuellt

Det handlar både om löneutrymmets storlek och hur det kan användas, och om hur ert arbete med att sätta medarbetarnas löner ska gå till. Rätt använt är  Jämför din lön. Som medlem i Jusek har du tillgång till Sveriges största databas med löner för akademiker. Statistik som är värdefull när du får en ny tjänst eller  10 nov 2015 Sverige är ett av de länder i OECD dä klyftorna ökar mest. Den utvecklingen måste vändas. Vi kan inte acceptera att klyftorna fortsätter växa,  17 mar 2018 Det påståendet har producerats av Sveriges kvinnolobby – en med lönemässigt likvärdigt arbete, så att löneskillnaden helt kan tillskrivas  Så blir nya löneavtalet – sätter normen för alla.