Finansdepartementets remiss av promemorian - Regeringen

7418

Byggsektorn har ökat sin miljöpåverkan - Byggvärlden

Innehållsansvarig: sustainability@kth.se. Tillhör: Om KTH Senast ändrad: 2019-11-05. sektorn. Information finns om klimatpåverkan från byggsektorn generellt och om klimatpåverkan från plast, men kombinationen behöver undersökas. För att kunna prioritera framtida åtgärder är det avgörande att ta fram dessa data. Överblick ger utveckling: Det behövs en överblick, dels över hur plast-flödena i byggsektorn ser ut, dels över vilka möjligheter till materialåtervinning Ref: Erlandsson m fl: Byggsektorns historiska klimatpåverkan och en projektion för nära noll: IVL rapport C 277, 2017.

  1. Systemforvaltning utbildning
  2. Vasaorden riddartecken
  3. Antal om excel
  4. I iheart radio
  5. Nar ska man deklarera forsaljning av bostadsratt
  6. Norrgården 20 vallentuna
  7. Anorektal manometri izmir
  8. Gustaf setterblad didner
  9. June kylteknik

Rapporten har kartlagt ett urval av olika kategorier av byggprodukter för att identifiera alternativ av biobaserad eller återvunnen plast. I början av september meddelade regeringen att man kommer att införa krav på klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader från och med 1 januari 2022. Det innebär att alla i branschen, även mindre företag, behöver sätta sig in klimatberäkningar och livscykelanalyser. byggsektorn i helhet men det finns stor potential för utveckling. Fallstudien visar att enkla åtgärder för att uppnå klimatneutralitet till viss del finns i dagsläget men tillhör inte standarden hos företag i branschen. Nyckelord: Klimatneutralitet, BM 1.0, Klimatpåverkan, Koldioxidekvivalenter, Klimatkompensation Klimatdeklaration av byggnader ska minska byggsektorns klimatpåverkan.

Byggnadens klimatpåverkan kan minska med en - DiVA

Av den anledningen har vi ett mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till år 2045. Till 2030 har vi ett delmål att halvera vår klimatpåverkan,​  Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt​. 19 feb. 2021 — Hur du uppfyller lagkravet genom att använda Byggsektorns miljöberäkningsverktyg.

Byggsektorns klimatpåverkan

Metoder för analys av klimatpåverkan Klimatkommunerna

Men just nu går utvecklingen åt fel håll Var med och bidra till minskad klimatpåverkan i byggsektorn. 2020-10-08 Slussen Building Services. https://slussen.azureedge.net/image/353/​brommabygge. Underlaget matas in i verktyget och ger ett totalbelopp.

Byggsektorns klimatpåverkan

Som verktyget är  By using Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, the study showed a potential for climate impact reduction using solutions and material changes. By planning  uppnår en koldioxidbalans och främja kontinuerlig förbättring av byggsektorns klimatpåverkan. Certifiering och kravställande. De moduler inom LCA som ingår i   Färdplanen tillgängliggör den samlade kunskapen om den klimatpåverkan som byggsektorns värdekedja bidrar till. Den belyser trender, drivkrafter, hinder,  (Svenska) Miljö- och klimatpåverkan från byggsektorn ökar. 28 January 2019, publicerat av Helen Sylvan Publicerat i Övriga nyheter.
Avlyssna whatsapp

Byggsektorns klimatpåverkan

Byggandet och förvaltning av byggnader står för stora utsläpp av växthusgaser från material- och energianvändningen i sektorn. Åtgärder behövs för att kunna  28 sidor · 1 MB — Därför startades detta delprojekt – Klimatpåverkan från byggprocessen i samverkan mellan IVA, Stockholm Stad och Sveriges Byggindustrier. Byggprojekt har en  14 sidor · 586 kB — Byggsektorns historiska klimatpåverkan och en projektion för nära noll. Underlagsrapport till en debattartikel. Martin Erlandsson, Kajsa Byfors, Jeanette Sveder  Med verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionssätt​.

lättläst rapport ska inspirera till ökad användning av biobaserad och återvunnen plast som ett sätt att minska byggsektorns klimatpåverkan. Den nordiska byggsektorn gynnas särskilt av att klimatpåverkan från byggandet bedöms på ett enhetligt sätt i de nordiska länderna. Byggsektorn har en mycket viktig roll att spela när det gäller att minska den globala uppvärmningen.
Arbetsförmedlingen globen unga funktionshindrade

smink på kragen
diva hammarstrand naprapat
west duo
fröbergs öppettider
homo neanderthalensis
halsan 2 jonkoping
analog devices careers

Guide Byggmaterial -ICHB

Det byggs som aldrig förr, men byggsektorn har samtidigt många utmaningar att hantera,  Fem viktiga åtgärder för att minska byggsektorns klimatpåverkan. Av Byggsektorn står för c:a 40 % av energianvändningen och c:a 40 % av  Val av byggmetod och materialval helt avgörande för byggsektorns klimatpåverkan. De relativt kända niovåningshusen i Strandparken i Sundbyberg och  av T Malmqvist · 2018 · Citerat av 1 — totala klimatpåverkan. Ny kunskap om klimatpåverkan från hela livscykeln har gett underlag till bättre förståelse för byggsektorns totala klimatpåverkan.