Lediga jobb för Förskolan Söker Förskollärare i Uppsala

2710

Förskollärare till Bellman & Lagerlöfs förskolor job in Uppsala

Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Föreskrifterna innehåller bestämmelser om bl.a. planering, dokumentation och bedömning av introduktionsperioden samt om kompetensprofiler som anger vad som krävs för att bedriva undervisning som lärare eller förskollärare respektive för att kunna utnämnas till lektor. Tillsammans med övriga förskollärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten.

  1. Magne b6 köpa
  2. Biologiskt perspektiv depression
  3. Curious case of benjamin button
  4. Gardintyger metervara online
  5. Swedish corporate bonds
  6. Roliga teambuilding ovningar
  7. Sims medieval
  8. Abduktiv metod på engelska
  9. Tvingande lag engelska
  10. Sven wallanders väg 49

Syftet är att få en tydlig koppling mellan lönesättning och ökad måluppfyllelse. Lönekriterierna är utformade som en matris med fem nivåer. I nivå 1, 3 och 5 beskrivs hur arbetsprestationen ser ut för respektive nivå. om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:37) om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare; beslutade den 22 januari 2014. Med stöd av 4 kap. 13 § förordningen (2011:326) om behörighet och legiti-mation för lärare och förskollärare föreskriver Skolverket i … Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:37) om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare.

Hur mycket ska rektor styras? Sveriges Skolledarförbund

Mentorn kan förklara verksamhetens organisation och kultur samt informera om skrivna och oskrivna normer och värderingar. Nytt statsbidrag ger förskollärare möjlighet till kompetensutveckling. Nu blir det möjligt för förskollärare i förskoleklass att vidareutbilda sig och samtidigt behålla minst 80 procent av lönen. I år är 100 miljoner kronor i det nya statsbidraget avsatta för satsningen och det finns cirka 350 – 400 tillgängliga platser.

Skolverkets kompetensprofil för förskollärare

Göran Fransson.pdf - Yumpu

Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om introduktionsperiod och Legitimation för lärare och förskollärare. Skolverkets kommentarer till föreskrifterna om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och För dig som nyexaminerad förskollärare ligger fokus på Skolverkets fyra kompetensprofiler samt Spånga-Tenstas förskolors systematiska kvalitetsarbete. Är du nyanställd förskollärare med yrkeserfarenhet ges en övergripande bild av stadsdelen, vår värdegrund och förskolans arbete. Litteraturlista*förkursen:*Mentorskap*i*förskola*och*skola,*7,5*hp* DIA45F,vt>15* Obligatorisklitteratur*! Aspfors,!J.,!&!Hansén,!S1E.(2013).Gruppmentorskap-som Robert Rasmussen arbetar som lärare på Glömstaskolan i Huddinge i Stockholm och han tycker att Skolverkets lansering leder till att man sanktionerar obehöriga i skolan.

Skolverkets kompetensprofil för förskollärare

Lönekriterierna är utformade som en matris med fem nivåer. I nivå 1, 3 och 5 beskrivs hur arbetsprestationen ser ut för respektive nivå. Skolverkets kompetensprofil för förskollärare ligger till grund för ditt arbete. Om du är nyutexaminerad erbjuds du en mentor under ett års tid. Alla som arbetar hos oss fortbildas kontinuerligt gällande brandskydd, olycksfall och ergonomi. Tillsammans med övriga förskollärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten.
Klippa i blekinge bukt

Skolverkets kompetensprofil för förskollärare

Skolverkets tidigare föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler ersattes med stödmaterialet Introduktionsperiod för lärare och förskollärare (Skolverket 2015, ss. 1–26). Inom detta stödmaterial klargjordes att kravet på genomgång av introduktionsperiod fortfarande kvarstår. Regeringen har infört ett introduktionsår för nyutbildade lärare.

lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva” (2 kap.
Skorven

xact svenska smabolag ucits etf
tcspc handbook
sea ray stockholm
starta butik på landet
arcam alpha 8

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR

(2011). Legitimation för lärare, förskollärare och lektorer. Skolverkets föreskrifter och allmänna råd med kommentarer om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och förskollärare.. Stockholm: Skolverket.. Skolverket.